Handreiking Wanneer kan je Diversiteit en Inclusie (D&I) in je aanbesteding toepassen?

De RIS past diversiteit en Inclusie toe bij aanbestedingen. Hoe doe je dat precies? Een aantal collega’s bogen zich over het toepassen van D&I bij aanbestedingen. Zij stelden een handreiking met een routekaart op over wanneer je diversiteit en inclusie in een aanbesteding kan toepassen. Hoe stimuleer je bijvoorbeeld D&I in de organisatie van je opdrachtnemer?