Trotse RIS: Nevi maakt de laatste 3 nominaties bekend voor Scriptieprijs 2022

Ook dit jaar reikt de Nevi de Scriptieprijs uit. Het doel van Nevi is om inkoop naar een hoger niveau te brengen voor individuen, organisaties en de maatschappij en verspreiding van inkooponderzoeksresultaten. Er zijn twee scriptieprijzen: een voor het Hbo-onderwijs en een voor Universitair onderwijs. 

En in beide categorieën is de RIS in een bepaalde mate vertegenwoordigd

RIS’er Sarah Rose is genomineerd voor de scriptieprijs Universitair onderwijs. Calvin de Clonie Mac Lennan deed zijn scriptieonderzoek bij de RIS en verdiende hiermee de nominatie voor de Nevi scriptieprijs HBO onderwijs. Beide staan op de shortlist met de laatste drie nominaties.

Sarah Rose
Sarah Rose

Onderzoek Sarah Rose: circulair categoriemanagement bij de Rijksoverheid

Sarah deed een kwalitatief onderzoek naar de invloed van de sociale factoren “organisatiekenmerken” en “topmanagement” op circulair categoriemanagement bij de Rijksoverheid.

Sarah: ‘De organisatiestructuur van het categoriemanagementstelsel is complex. Combineer dat met de extra dimensie van een circulaire benadering, en je krijgt een belemmerende factor voor de innovatie en verandering die nodig is om circulaire bedrijfsvoering te realiseren. Motivatie van medewerkers is daarbij nog steeds de doorslaggevende factor om zaken voor elkaar te krijgen. Maar op motivatie alleen verander je geen systeem. De steun van topmanagement is heel belangrijk. Dit moet wel gepaard gaan met concrete doelen, doorvertaling naar middenmanagement en medewerkers en sturen op die doelen. Anders blijft het bij mooie praatjes.’

Calvin de Clonie Mac Lennan
Calvin de Clonie Mac Lennan

Onderzoek Calvin de Clonie Mac Lennan: De invloed van hiërarchie op consensus

Calvin studeerde Bedrijfskunde aan de Haagse Hogeschool. Tijdens zijn studie voerde hij zijn scriptieonderzoek uit bij de RIS. Calvin onderzocht de mate van hiërarchische invloed op de consensusscore van Europese aanbestedingen.

Calvin: 'Het doel van het onderzoek was om inzicht te krijgen in welke mate hiërarchische invloed aanwezig is op de consensusscore van Europese aanbestedingen binnen beoordelingsteams. Hier onderzocht ik, naast de invloed vanuit formele hiërarchie, ook de invloed vanuit informele hiërarchie. Bij de aanbestedingen die de RIS begeleidt, laat het onderzoek zien dat wanneer een leidinggevende onderdeel is van het beoordelingsteam, hij niet meer invloed heeft dan de andere beoordelaars. Op basis van informele hiërarchie kunnen er daarentegen wel sneller verschillen in invloed ontstaan. Dit hoeft niet per definitie negatief te zijn voor de consensus. De inkoopadviseur speelt hier een belangrijke rol om dat onderscheidt te herkennen en hier gepast op te handelen, om zo negatieve invloed te voorkomen.'

Calvin geeft verder aanbevelingen over het vergroten van bewustwording, de noodzaak van betere verslaglegging over de samenstelling van het beoordelingsteam en het belang van transparantie richting de markt over dit onderwerp.

Calvin wint de Nevi Scriptieprijs HBO
Calvin de Clonie Mac Lennan wint de Nevi scriptieprijs HBO onderwijs

Op 1 november maakte Nevi de winnaar bekend

Dat gebeurde tijdens een officiële uitreiking. Helaas greep Sarah Rose naast de prijs. Calvin de Clonie Mac Lennan won de Nevi scriptieprijs HBO onderwijs 2022!