Home

De Rijksinkoopsamenwerking (RIS) is een shared service organisatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wij kopen in voor de ministeries van AZ, BZ, BZK, Fin, VWS en SZW. Daarnaast voeren we ook werkzaamheden uit voor de Hoge Colleges van Staat. Voor de rijksbrede categorieën Schoonmaak en Vervoer & Verblijf voeren wij de aanbestedingen uit. In voorkomende gevallen voert de RIS ook aanbestedingen uit voor andere ministeries. Daarnaast verzorgen wij aanvullende inkoopdienstverlening zoals het beheer van primaire inkoopapplicaties en van inkoopportalen, het adviseren over complexe vraagstukken en het leiden van ontwikkelprojecten.