De RIS presenteert: de RIS Maatschappelijk Verantwoorde Criteria (RIS MVC)

Er bestaan binnen de Rijksinkoop al veel documenten, links en websites over het thema maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI). De MVOI-kennisambassadeurs van de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) merkten dat al deze informatie vaak niet direct bruikbaar is voor elke RIS-aanbesteding, geen concrete handvatten biedt of lastig vindbaar is. Daarom stelden zij een document op speciaal om inkoopadviseurs van praktische voorbeelden te voorzien: de RIS Maatschappelijk Verantwoorde Criteria (RIS MVC).

RIS MVC: voorbeeldcriteria

De kennisambassadeurs kwamen tot de conclusie dat een aantal categorieën – buiten de categoriemanagement aanbestedingen –vaak voorkwamen in de door RIS uitgevoerde aanbestedingen:

  • adviesdiensten;
  • (beleids-)onderzoek;
  • facilitair;
  • opleidingen;
  • software en IT-dienstverlening.

Voor deze categorieën stelden zij ter inspiratie voor aanbestedingen bepaalde voorbeeldcriteria op. Deze vind je terug in de handreiking RIS MVC.

Maatschappelijk Verantwoord Inkopen

Voorbeeldteksten

Daarnaast komen zij ook met voorbeeldteksten die inkoopadviseurs kunnen gebruiken in hun aanbestedingen over klimaat en internationale sociale voorwaarden (ISV). Deze voorbeeldteksten zijn ook ter inspiratie. Ze zijn niet altijd één op één over te nemen. Maak de tekst dus altijd passend aan je eigen opdracht.

Voorbeeldteksten klimaat
Voorbeeldteksten ISV