Meer impact maken met de inkoopopdracht

Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen (MVOI) betekent dat organisaties de impact op klimaat en milieu én sociale aspecten nadrukkelijk meenemen in de inkoopopdracht. Inkoop is een effectief instrument om impact te maken, want Nederlandse overheden kopen jaarlijks voor ruim 85 miljard euro in aan producten, werken en diensten. Met ons gezamenlijk inkoopvolume kunnen we de markt uitdagen, in beweging krijgen en ontwikkelingen versnellen.

De overheid heeft ambitieuze doelen op het gebied van klimaat, milieu, circulariteit, het tegengaan van sociale misstanden en diversiteit en inclusie. Maatschappelijk verantwoord opdrachtgeven en inkopen is dus niet vrijblijvend. Wij moeten als publieke organisaties het goede voorbeeld geven.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Maatschappelijk Verantwoord Opdrachtgeven en Inkopen

De opdrachtgever bepaalt

Dat betekent dat de inkopers binnen aanbestedende diensten bij elk aanbestedings- en inkooptraject maatschappelijke doelen meenemen in hun uitvraag. De eerste aanzet daarvoor ligt bij de interne opdrachtgever die de behoeftestelling doet. Bij het formuleren van de opdracht dient duurzaamheid een uitgangspunt te zijn. Dat lijkt ingewikkelder dan het is.

Voorbeeld

Dienst Justitiële Inrichtingen, de gemeente Leiden en expertisecentrum aanbesteden PIANOo maakten een video waarin je ziet hoe je maatschappelijke doelen in de opdracht meeneemt en wat het de maatschappij oplevert. 

Ook jij kunt met inkoop bijdragen aan de maatschappelijk doelen die we ons als overheid gesteld hebben. Bekijk In deze video hoe je dat kunt doen.

Ben je opdrachtgever met een inkoopbehoefte?

Betrek dan de inkoper in een zo vroeg mogelijk stadium. En bepaal samen hoe de inkoopopdracht zo goed mogelijk bij kan dragen aan maatschappelijke doelen.

Elke inkoopopdracht heeft impact!