Nevi-scriptieprijs gewonnen door afstudeerder van de RIS

Aleida Torensma deed haar afstudeeronderzoek in het eerste halfjaar van 2023. Vanuit haar studie Facility Management aan de Haagse Hogeschool raakte zij betrokken bij het inkoopvak. Aleida onderzocht of relatief beoordelen inmiddels is uitgebannen. Deze vraag onderzocht ze bij Rijksdiensten, waaronder ministeries, gemeenten en provincies. De informatie voor dit onderzoek haalde ze van TenderNed en door verdiepende interviews af te nemen met inkopers.  

Welke uitkomsten leverde het onderzoek op?

Relatief beoordelen komt nog steeds veelvuldig voor. De belangrijkste redenen zijn: gemak en onwetendheid. Toch merkt Aleida een keerpunt op tijdens haar onderzoek. Er zijn enkele aanbestedende diensten die helemaal geen gebruik maken van relatief beoordelen. Uitbannen is dus aantoonbaar mogelijk.

Inkoopadviseurs die over gingen van relatief beoordelen naar absoluut beoordelen, spreken uit dat ze zich niet kunnen voorstellen dat ze het ooit anders deden. Door absoluut te beoordelen, ervaren ze meer grip op de uitkomsten en voelen zich uitgedaagd om een markt net iets meer te doorgronden.

En niet te vergeten, op deze manier geven we het belastinggeld ook nog eens op een betere manier uit.

Aleida beveelt de RIS aan

Ze heeft een goede tijd achter de rug. “Er hangt een prettige werksfeer en het is een goede plek om stage te lopen of een afstudeeronderzoek te doen”, aldus Aleida.

Voor de 2e keer op een rij de Nevi-scriptieprijs voor een afstudeerder bij de RIS

Daar zijn wij als RIS natuurlijk heel trots op. Bij de RIS vinden wij ‘leren van elkaar’ belangrijk. Onderzoeken van studenten leveren ons nieuwe inzichten die wij kunnen toepassen of wat wij juist anders kunnen doen.