Factsheet ontwikkeling van grondstoffen en arbeidsmarkt

Door geopolitieke en economische ontwikkelingen startte de Rijksinkoopsamenwerking (RIS) een onderzoek naar de gevolgen voor haar opdrachten. Deze factsheet geeft de mogelijke gevolgen weer van deze ontwikkelingen en hoe we hier als RIS in mee kunnen bewegen. Daarnaast biedt het inkoopadviseurs handvatten om opdrachtgevers hier bewust van te maken en om ze te ondersteunen gedurende hun inkooptrajecten.