Privacyverklaring RIS

Privacyverklaring van de Rijkinkoopsamenwerking (RIS) over het ondersteunen van het inkoopproces.