Categoriemanagement

Strategisch inkopen van product- en dienstenpakketten, samenwerken en specialiseren. Dat zijn 3 belangrijke pijlers van categoriemanagement. De rijksoverheid hanteert die werkwijze om de eigen inkoop verder te professionaliseren.

Categoriemanagement voor het Rijk

Categoriemanagement voor het Rijk betekent dat ministeries niet alleen voor zichzelf inkopen, maar per productgroep (of categorie) voor elkaar. Het gaat om producten en diensten die ze vaak gebruiken, zoals uitzendkrachten, energie en kantoorartikelen. Zo koopt bijvoorbeeld het ministerie van Defensie dienstauto's in voor de andere departementen. Door deze specialisatie op departementen bouwt het Rijk marktkennis en expertise op, en neemt de kwaliteit van het inkopen toe.

Bundeling van de vraag en marktkennis zorgt ook voor een betere inkooppositie op de markt. Doordat leveranciers hun aanbod kunnen bundelen, levert dit de leveranciers een kostenbesparing qua administratie op, die in de vraagprijs kunnen worden doorberekend. Ook hebben zij beter zicht op de vraag van het Rijk en te maken met minder aanspreekpunten.

Er zijn 4 portfolio's:

  • communicatie
  • facilitair
  • ICT
  • organisatie en personeel

De uitvoering van categoriemanagement gebeurt door een categoriemanager. Voor elke categorie is een categoriemanager benoemd die een klein team van vakspecialisten aanstuurt. Dit vakteam beschikt over de markt- en productkennis die nodig is om goed te kunnen inkopen voor het Rijk.

Categoriemanagement bij RIS

RIS is verantwoordelijk voor het categoriemanagement Vervoer & Verblijf.