Kennisambassadeurs

De RIS streeft ernaar om haar inkoopkennis en -ervaring beter te borgen, te delen en toegankelijker te maken in het kader van professionalisering.

Een kennisambassadeur is verantwoordelijk voor een bepaald inkoopthema. De kennisambassadeur werkt nauw samen met collega's. Hij spart met zijn counterpart, waardoor wij kennis beter borgen en het kennisniveau verder verhogen.

Tabel kennisambassadeurs
Expertise Kennisambassadeurs
Aanbesteden op 3A4 Peter Ciere
Aanbesteden in 10 dagen Manuela van Es
Absolute prijsbeoordeling
Europese aanbestedingen Rob Ottolander en Jaco de Boer
Offertetrajecten Joeri Koeleman
Sourcing Peter Ciere, Niels van der Haar en Jan van Nunen
ICT Inkopen
ICT Software Daan Moerman en Jeroen Kuijsten
ICT Hardware
Integriteit Richard Lennartz
Informatiebeveiliging en privacy Daan Moerman en Jeroen Kuijsten
Innovatief inkopen Rob Ottolander en Tjeerd Schrier
Marktconsultaties Martijn Otte en Richard Lennartz
Tenderboard Tom Grubben
Inkooptoolkit Jordy Vos en Tessa Ammerlaan
Maatschappelijk Verantwoord Opdracht geven en Inkopen (duurzaam inkopen)

Madeleine Dijkman, Rozemarijn Everts, Johannes Hiemstra, Malou van Popta, Marianne Bloem en Ziza Wolff

Voor vragen kunt u terecht bij: MVOI.RIS@rijksoverheid.nl

Bijzondere aanbestedingsprocedures
Sociale en andere specifieke diensten Rozemarijn Everts en Matthijs Smildiger
Mededingingsprocedure met onderhandeling Jaco de Boer en Jordy Vos 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging Jordy Vos en Ramesh Ghurahoo
Prijsvraag Jan van Nunen en Gerald van Lobbrecht
Concurrentiegerichte Dialoog Rob Ottolander
Nationale Openbare procedure Jaco de Boer 
Pre commercieel inkoop Rozemarijn Everts
RADAR-methode Peter Ciere