Kennisambassadeurs

De RIS streeft ernaar om haar inkoopkennis en -ervaring beter te borgen, te delen en toegankelijker te maken in het kader van professionalisering.

Een kennisambassadeur is verantwoordelijk voor een bepaald inkoopthema. De kennisambassadeur werkt nauw samen met collega's. Hij spart met zijn counterpart, waardoor wij kennis beter borgen en het kennisniveau verder verhogen.

Tabel kennisambassadeurs
Expertise Kennisambassadeurs
Aanbesteden op 3A4 Peter Ciere
Aanbesteden in 10 dagen Manuela van Es
Absolute prijsbeoordeling
Europese aanbestedingen Rob Ottolander en Jaco de Boer
Offertetrajecten Joeri Koeleman
Sourcing Peter Ciere, Niels van der Haar en Jan van Nunen
ICT Inkopen

Jeroen Kuijsten, Bertrand van Deutekom, Archana Rewti, Ilham Chabab, Jordy Dunki Jacobs, Niels van der Haar, Kishan Gopie, Oussama El Ayyadi, Samira El Ousrouti en
Tina Gopal

Integriteit Richard Lennartz
Informatiebeveiliging en privacy Bertrand van Deutekom
Innovatief inkopen Rob Ottolander
Marktconsultaties Martijn Otte en Richard Lennartz
Tenderboard Tom Grubben
Inkooptoolkit Ziza Wolff, Mariska Kroon en Joeri Koeleman
Maatschappelijk Verantwoord Opdracht geven en Inkopen (duurzaam inkopen)

Rozemarijn Everts, Madeleine Dijkman, Malou van Popta, Ziza Wolff, Johannes Hiemstra en Tomas Horlings

Voor vragen kunt u terecht bij: MVOI.RIS@rijksoverheid.nl

Bijzondere aanbestedingsprocedures
Sociale en andere specifieke diensten Rozemarijn Everts en Matthijs Smildiger
Mededingingsprocedure met onderhandeling Jaco de Boer en Jordy Vos 
Onderhandelingsprocedure zonder voorafgaande aankondiging Jordy Vos
Prijsvraag Jan van Nunen en Gerald van Lobbrecht
Concurrentiegerichte Dialoog Rob Ottolander
Nationale Openbare procedure Jaco de Boer 
Open house Constructie Ziza Wolff
Pre commercieel inkoop Rozemarijn Everts
RADAR-methode Peter Ciere
Vrijwillige transparantie

Jeroen Kuijsten