Sourcing Business Models (SBM)

Bij de start van je inkooptraject maak je samen met je klant veel keuzes. Keuzes die een grote impact hebben op de uitvoering van het contract. Kiezen we voor één of meerdere leveranciers? Hoe intensief gaan we samenwerken met de leverancier(s)?

Er zijn veel mogelijke vormen van een zakelijke relatie met je leverancier, variërend van nauwelijks interactie tot een zeer intensieve samenwerking. Sourcing Business Models helpt je om samen met je klant te kiezen welk type zakelijke relatie je wilt met je leverancier.

Spectrum van contractrelaties

SBM is ontstaan uit onderzoek van de University of Tennessee. Er was een simpele onderzoeksvraag: “is er een betere manier om te outsourcen?”. Dit onderzoek leverde onder meer het ‘spectrum’ van Sourcing Business Models op. Elk model is een typering van een contractrelatie, en heeft zijn eigen ‘logica’. Links in het spectrum heb je weinig onderlinge afhankelijkheid. Rechts ben je juist zeer afhankelijk. Als inkoper kies je samen met je klant steeds voor het meest passende model.

Bij elk model hoort vervolgens een bepaalde inrichting van je aanbesteding en contract. Het is bijvoorbeeld niet logisch om een bepaling met ‘beëindiging contract binnen 1 maand zonder opgaaf van reden’ op te nemen als je 6 jaar lang gaat samenwerken met die leverancier.

Aan de slag met SBM?

Dat kan! We delen graag de tools en handreikingen die we hebben ontwikkeld. Je vindt de tools en handreiking op de speciaal hiervoor ingerichte externe samenwerkingsruimte.