Advisering en klachtenloket

De RIS kan je op verschillende manieren adviseren bij inkooptrajecten. Hoe eerder je ons betrekt, hoe meer wij voor jou kunnen betekenen.

Advies bij inkopen

Sourcingadvies

 • Wij lopen samen met jou door je businessplannen en portfolioplannen heen.
 • We analyseren samen welke momenten nuttig zijn om de leveranciersmarkt te betrekken (en op welke wijze) of om eventuele marktbenaderingen te starten (zoals de voorbereiding voor het opstellen van specificaties).

Strategisch advies

Dit gaat over inkoop vraagstukken of vragen die raakvlakken hebben met inkoop, maar die niet gaan over reguliere dienstverlening. Vaak is een organisatieverandering of –ontwikkeling daarvoor de aanleiding. Denk aan:

 • het aansluiten op nieuwe organisatieonderdelen,
 • het vertrekken van organisatieonderdelen, 
 • de samenvoeging van organisatieonderdelen,
 • de wens om de inkoopfunctie in een organisatieonderdeel verder te ontwikkelen of een inkoop gerelateerde applicatie in te voeren.


Juridisch advies

 • We geven juridisch advies over inkoopgerelateerde zaken. De aanleiding is vaak dat iets juridisch ingewikkeld lijkt. 
 • We adviseren over kwesties met marktpartijen die een juridische component heeft danwel tot juridische complicaties kan leiden.
 • Wij hebben juridisch adviseurs met diepgaande kennis van aanbestedingen en met het oog voor de weerbarstige werkelijkheid. Ze adviseren je over manieren om verschillen te overbruggen, geschillen te voorkomen of te beslechten.

Tenderboard
Je kunt een tenderboard inzetten bij passende inkooptrajecten.

 • In een tenderboard organiseren we samen tegenspraak op inkooptrajecten door het bijeen brengen van interne en externe deskundigheid.
 • De tenderboard toetst en adviseert vooraf de strategische keuzes in sourcing- en inkooptrajecten.
 • Dit leidt tot het vergroten van de kwaliteit van de aanbestedingen, maar ook tot het beteugelen van de risico’s van ongewenste aanbestedingsuitkomsten en uitloop in de doorlooptijd.
 • De tenderboard adviseert over weging en prioritering bij conflicterende doelstellingen en houdt meer rekening met de (on)mogelijkheden in de markt.

Klachtenloket

Wettelijk klachtenloket

Dit klachtenloket is voor klachten van inschrijvers over Europese aanbestedingen die wij uitvoeren voor onze opdrachtgevers. De verantwoordelijken binnen het loket doen dat volledig onafhankelijk en spreken hun oordeel uit zonder last van ruggespraak. Komt er een klacht binnen? Dan stellen wij gelijk de betrokken CDI-Office op de hoogte.

Vrijwillig klachtenloket

Dit klachtenloket is voor alle andere inkooptrajecten waarover inschrijvers klachten hebben. Het maakt hier niet uit wie de opdracht heeft uitgevoerd. Komt er een klacht binnen? Dan stellen wij gelijk de betrokken CDI-Office op de hoogte.