Deelnemer worden

Met het Traineeship (Rijks)inkoopprofessionals (TRIP) willen we dé inkoopprofessional van de toekomst werven, opleiden en binden en daarmee het collectief versterken.

We willen:

 • op hoog niveau bijdragen aan de professionalisering van het (Rijks)inkoopstelsel;
 • op hoog niveau bijdragen aan de verdere ontwikkeling van het (Rijks)inkoopstelsel;
 • verbinding zoeken met stakeholders binnen en buiten het Rijk;
 • een bijdrage leveren aan het binnenhalen en vasthouden van young (inkoop)professionals.

Diverse deelnemende organisaties uit het publieke domein doen mee aan TRIP

Met TRIP investeren zij in het aantrekken van waardevol en noodzakelijk inkooptalent voor de (Rijks)overheid. Voor nu en in de toekomst. Daarmee versterken zij het collectief.

Waardevol en nieuwe inzichten

Als deelnemer werk je met ambitieuze young professionals. Inkooptrainees werken 3 periodes van 8 maanden op een werkplek. De trainees van het Traineeship (Rijks)inkoopprofessionals helpen met hun nieuwe inzichten, innovatieve ideeën en verse kennis jouw organisatie bij het verwezenlijken van de ambities en inkoopuitdagingen. Ieder jaar start in september een nieuwe lichting trainees. Per lichting zijn de perioden als volgt: september t/m april, mei t/m december en januari t/m augustus.

Aan de slag met een inkooptrainee

Het Traineeship (Rijks)inkoopprofessionals stoomt de trainee in 2 jaar tijd klaar voor een mooie carrière binnen het inkoopvak. De inkooptrainees hebben een afgeronde hbo- of wo-master/bachelor en hebben aantoonbare affiniteit met inkoop. Gedurende 8 maanden duiken ze in de inhoud bij hun opdrachtgever, werken ze mee, leren ze veel en brengen heel wat inzichten, kennis, skills en plezier met zich mee. Gemiddeld een dag in de week volgen ze een opleiding aan de Rijksacademie of werken aan een groepsopdracht. De basis voor de opleiding is de RIO1, de Rijksinkoopopleiding.

De ‘moederorganisatie’

De inkooptrainees worden aangesteld bij één van de deelnemers, die we de ‘moederorganisatie’ noemen. De moederorganisatie is p-verantwoordelijk voor de inkooptrainee gedurende het hele traineeship. De ‘moederorganisatie’ zorgt voor:

 • een tijdelijke arbeidsovereenkomst/aanstelling voor 2 jaar als Rijksambtenaar (of een vergelijkbare aanstelling bij niet Rijksorganisaties);
 • het salaris c.a. (inschaling schaal 10.0 CAO Rijk of vergelijkbaar);
 • het contract voor 36 uur;
 • de betaling van de deelnemersbijdrage;
 • een intentie tot indienstname;
 • facilitaire en ICT-middelen (denk aan een ICT-account, toegangspas, ov-kaart, ICT-middelen/devices etc.);
 • het volgen van de ontwikkeling van jouw eigen trainee gedurende het hele traineeship (samen met de deelnemers van de andere werkplekken).

De deelnemer

De deelnemers aan het traineeship zorgen voor:

 • Een (fysieke) werkplek voor de inkooptrainee;
 • De functionele aansturing van de inkooptrainee waaronder het voeren van personeels- en ontwikkelgesprekken;
 • Input voor de eindbeoordeling van het traineeship;
 • Een werkplekbegeleider/buddy voor de dagelijkse begeleiding van de inkooptrainee; met voldoende capaciteit(en) om de inkooptrainee goed te begeleiden;
 • Een inwerkprogramma;
 • Passende werkzaamheden op masterniveau;
 • De benodigde facilitaire en ICT- middelen (denk aan een ICT-account, toegangspas, ov-kaart, ICT-middelen/devices etc.).
 • De werkplekhouder geeft de trainee de tijd en ruimte om het opleidings-en ontwikkeltraject te volgen.

Wat kun je van het programma Traineeship (Rijks)inkoopprofessionals verwachten?

Het programma verzorgt:

 • de werving, selectie en matching van de kandidaten i.s.m. een professioneel bureau en de deelnemers;
 • de regie op de uitvoering van het opleidings- en ontwikkelprogramma;
 • het monitoren van de kwaliteit en de doorontwikkeling van het traineeship;
 • de communicatie en
 • is het centraal aanspreekpunt voor de inkooptrainees en begeleiders van de deelnemers.

Waar moet je rekening mee houden als deelnemer?

Een inkooptrainee heeft veel te brengen. Wij hechten er daarom waarde aan dat onze inkooptrainees terecht komen in een werkomgeving waarin hun leerbehoefte en jullie kennisbehoefte samenkomen. Zo blijft het traineeship uitdagend voor onze inkooptrainees en zijn de deelnemers geholpen met verfrissende inzichten en verrassende oplossingen.

Om mee te doen aan TRIP, hebben we een aantal vereisten

De werkplekken bevinden zich binnen de gehele (m.n. Rijks)overheid. De werkplek biedt uitdagende inkoopwerkzaamheden op kwalitatief hoog niveau (inkopen met impact) waar de trainee het inkoopvak en de inkoopwereld van A-Z leert kennen. Denk dan aan werkzaamheden met een bepaalde complexiteit, uitdaging en leercurve, waarbij inkoop meer is dan alleen het uitvoeren van een inkooptraject. De werkzaamheden zijn heel divers en een mix tussen vooral uitvoering en deels andere aspecten zoals beleid:

Inkoopuitvoering en advies

Het begeleiden en uitvoeren van (complexe) aanbestedingen en offertetrajecten; het uitvoeren van projectmanagement; adviseren richting de interne opdrachtgever op het gebied van inkoop en aanbesteden en de inkoopbehoefte en strategie helpen bepalen.

Inkoopbeheer

Contract- en leveranciersmanagement zoals het bewaken van- en actief sturen op gemaakte afspraken met de leverancier, zorgen voor volledige benutting van het contract, prestaties van leveranciers beheersen en verbeteren (in termen van kwaliteit, tijd en kosten).

Inkoopbeleid & strategie

Meedenken over en bijdrage leveren aan de ontwikkeling van het inkoopbeleid en strategie binnen de (Rijks)overheidsonderdelen. Denk bijvoorbeeld aan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen (MVI), het betrekken van het Midden en Kleinbedrijf (MKB) bij overheidsopdrachten en het bevorderen van innovatie. Maar ook inkoop(organisatie)vraagstukken, zoals procesoptimalisaties en kennis- en informatiedeling.

Inkoopjuridisch

1e lijns juridische kennis, affiniteit met bedrijfsjuridische aspecten, aanbestedingsrecht, opstellen motiveringen en alle juridische aspecten die daarbij horen.

De werkplek levert daarnaast:

 • Goede traineebegeleiding op de werkplek;
 • Volop leer- en ontwikkelmogelijkheden en hier flexibel op kunnen inspelen.

Wil jij deelnemer worden? Heb jij nog vragen?

Neem dan gerust contact met ons op via TRIP@rijksoverheid.nl. Wij beantwoorden jou zo snel mogelijk.