Over TROTS

TROTS is het bestuur van het Traineeship (Rijks)inkoopprofessionals (TRIP). TROTS is er voor én door trainees en zet zich in om TRIP nóg leuker en beter te maken. Samen zetten we TRIP op de kaart en voegen we waarde toe aan het overheidsinkooplandschap.

Waarom TROTS?

TROTS heeft de volgende doelstellingen:

  1. Het bevorderen van contacten tussen trainees, traineeships en inkoopcollega’s;
  2. Het bewaken van de kwaliteit van het traineeship;
  3. Het opzetten en faciliteren van traineeshipgerelateerde activiteiten
  4. Bijdragen aan de bekendheid van het inkooptraineeship zowel binnen als buiten de (Rijks)overheid.

Wat doet TROTS?

We denken mee op het gebied van kwalitatieve, inhoudelijke verbeteringen en organiseren en coördineren (netwerk)activiteiten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een TRIPje naar Brussel, een kennissessie met collega inkopers bij een aanbestedende dienst of marktpartijen of een pubquiz. Ook onderhouden we een alumninetwerk, om zo ook het contact met oud-trainees te behouden.

Wie zit in TROTS?

Het TROTS bestuur bestaat in ieder geval uit een voorzitter en enkele commissieleden. TROTS bestaat uit de volgende commissies:

  • Activiteiten
  • Promotie
  • Kwaliteit

Ieder half jaar vindt er een bestuurswissel plaats. Op deze manier krijgt iedere lichting de kans om deel te nemen in het bestuur.

Waarvoor kun je bij TROTS terecht?

Trainees kunnen bij TROTS terecht voor allerlei soorten vragen. Denk bijvoorbeeld aan vragen over het organiseren van een activiteit of andere traineeship gerelateerde zaken. Op deze manier wordt er via één centraal punt en in samenwerking met de trainee verdere actie ondernomen. TROTS houdt hierbij het overzicht van de geplande activiteiten en signaleert de onderlinge raakvlakken. Ook voor vragen of opmerkingen over de kwaliteit van het traineeship kan de trainee terecht bij TROTS, waarop TROTS dit anoniem kan oppakken met team TRIP.

Contact met TROTS?

Neem contact op met TROTS via trotsbestuur@gmail.com