Diversiteit en Inclusie binnen de RIS

Diversiteit betekent letterlijk verscheidenheid. Diversiteit is het besef dat elk mens uniek is en er verschillen zijn tussen bepaalde groepen mensen. Inclusie betekent dat er geen sprake is van uitsluiting. Iedereen “hoort erbij”.

Diversiteit en Inclusie binnen de RIS

Diversiteit en Inclusie binnen de Rijksoverheid

Diversiteit en inclusie is een belangrijk thema binnen de Rijksoverheid. Alle ministeries ondertekenden het Charter Diversiteit. Met ondertekening van het Charter Diversiteit zegt een werkgever toe een effectief diversiteitsbeleid te bevorderen. Maar ook binnen inkoop is diversiteit en inclusie toe te passen.

De RIS past diversiteit en Inclusie toe bij aanbestedingen

Hoe doe je dat precies? Een aantal collega’s bogen zich over het toepassen van D&I bij aanbestedingen. Zij stelden een tweetal documenten op:

1. Wanneer pas je Diversiteit en Inclusie in je aanbesteding toe?

Dit is een handreiking met een routekaart over wanneer je diversiteit en inclusie in een aanbesteding kan toepassen. Hoe stimuleer je bijvoorbeeld D&I in de organisatie van je opdrachtnemer?

2. Voorbeeldteksten Diversiteit en Inclusie

In dit document beschrijven we enkele voorbeeldteksten die je kunt opnemen in de aanbestedingsdocumenten om zo D&I toe te passen in je aanbesteding. Deze teksten toetsten we ook bij leveranciers. Hun input verwerkten we in de teksten. Het toepassen van D&I blijft wel maatwerk. Pas de voorbeelden aan zodat het binnen je aanbesteding past.

Zo gaat de RIS om met Diversiteit & Inclusie

Niet alleen bij het uitvoeren van een aanbesteding, maar ook binnen de organisatie zelf is D&I een belangrijk thema. Binnen de RIS:

  • lopen er twee kennisambassadeurs D&I rond
  • zijn er twee collega’s die samen het ‘Diversiteitsgeweten’ vormen bij de RIS. Zij denken mee met het MT en proberen samen D&I verder onder de aandacht te brengen.
  • nemen deze twee collega’s ook deel aan de Klankbordgroep D&I BZK
  • voeren we gesprekken over D&I
  • volgen mensen betrokken bij selectiegesprekken de training Bias-vrij selecteren
  • letten we in vacatureteksten op dat we diversiteit nastreven
  • dragen we bij aan NEN-norm D&I

Dit zijn slechts een paar voorbeelden. Diversiteit en inclusie is een dynamisch proces. We blijven er aandacht aan besteden.

Wil je meer informatie?

Meer informatie vind je op de pagina Diversiteit en Inclusie in Aanbestedingen.