Onze omgeving: inspireren en erdoor laten inspireren

Waarom? Daarom!

We worden er zelf sterker van, we maken onze omgeving er sterker mee en daarmee wordt ons gehele inkoopecosysteem sterker. Waar mogelijk maken we zaken ook samen met onze omgeving. Dat noemen we cocreatie. Sommigen vinden het woord ‘cocreatie’ een modewoord. Maar wat is er mis met goede mode?

We nemen ketenregie, op alle terreinen waar we actief zijn

Betekent dat we overal vooraan lopen met een vlaggetje om de weg te wijzen? Nee!

We signaleren duidelijk waar de keten minder goed werkt. En doen daar ook mee wat op dat moment in redelijkheid binnen onze vermogen ligt. Met een beetje creativiteit, ecosysteem denken en een gezonde dosis lef kunnen we in redelijkheid heel erg veel. De lat ligt dus hoog.

Hierbij hebben we oog voor de gehele keten. Van kabinet via departement en opdrachtgever, onszelf en eventueel andere organisaties tot en met de leveranciers en waar nodig zelfs burgers en andere belanghebbenden. En niet te vergeten maar zeker niet als laatste: onze eenvoudige opgave.

Grenzen kennen we. We zoeken ze op, rekken ze op en stellen ze er discussie

Aanbesteden met #uitgangspunt3A4 is de norm. Betekent dit dat alles op 3A4 moet? Nee! Dit betekent dat we steeds zorgen het noodzakelijke op te schrijven, en de rest weg te laten. Wat we

opschrijven is de essentie. Als de uitkomst van 3 pagina’s, 73 pagina’s of 243 pagina’s dan is dat een goede uitkomst.

Daarbij (of: daardoor) bieden we de deskundigen om met de beste oplossingen te komen op het terrein waar zij deskundig zijn: de leveranciers. We blijven dus onveranderd steeds meer ruimte bieden die moet leiden tot de beste oplossingen.

Komt iemand door het zoeken van de ruimte voor de rechter? Of om een andere reden voor de rechter? Dan krijg je als dank voor je inzet een fles. Die krijg je voordat er een uitspraak van de rechter is. Stelt de rechter je in het ongelijk dan krijg je als aanmoediging een tweede fles wijn.

En als grenzen de opgave in de weg staan, dan stellen we die gewoon ter discussie. En stevig ter discussie.

Als onze kinderen later vragen

  • `wat heb jij gedaan om de zeespiegelstijging te voorkomen’ of
  • `om te voorkomen dat we als innovatief land achterop zijn geraakt’ of
  • `om te voorkomen dat we geen inclusieve samenleving zijn’

dan mag het antwoord niet zijn `me braaf aan de regeltjes gehouden die dat in de weg stonden en die regeltjes ook niet ter discussie gesteld

Rijksbrede categorieën voeren wij met oog voor alle belangen en alle spelers

We hebben een aantal Rijksbrede categorieën. Welke dat op enig moment zijn is op zich niet zo relevant. Wat wel relevant is: de strategie die we opstellen is voor elke categorie te kwalificeren als ‘TOP’ en de uitvoering is minstens net zo goed.

Uiteraard hebben we oog voor wat wij moeten doen om het categoriemanagement te kunnen voeren, en wat de categoriehouder daarvoor aan ons moet betalen. Belangrijker is dat we altijd oog hebben voor het realiseren van de hogere doelen en tegelijkertijd voor de praktische uitvoerbaarheid van wat wij bedenken. En `oog hebben voor’ houdt in dat we ook actief helpen aan het creëren van de mogelijkheden bij anderen en door anderen om met onze contracten en onze afspraken goed te kunnen werken.

Op elders belegde Rijksbrede categorieën zijn we goed aangesloten

Met aangesloten bedoelen we dat we in ieder geval weten welke contracten er zijn, en hoe we die contracten optimaal kunnen benutten.

`Aangesloten’ is echter meer. We kennen de inhoud van de contracten, en helpen de categoriemanagers om de inhoud daarvan bij volgende aanbestedingen beter te krijgen. Dat doen we door de betreffende categoriemanagers aan te geven wat er beter kan.

We zorgen er bij wezenlijke zaken voor dat onze boodschap niet `zomaar alleen een mailtje’. We zorgen voor een stevige boodschap en waar nodig mobiliseren we daarvoor onze stakeholders uit onze omgeving.