Over ons

De Rijksinkoopsamenwerking (RIS) is een shared service organisatie binnen het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.  Wij kopen in voor de ministeries van Algemene Zaken, Buitenlandse Zaken, Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Financiën,  Volksgezondheid, Welzijn en Sport, en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast voeren wij werkzaamheden uit voor de Hoge collegs van Staat. Voor de rijksbrede categorieën Schoonmaak en Vervoer & Verblijf voeren we de aanbestedingen uit. In voorkomende gevallen voeren we ook aanbestedingen uit voor andere ministeries. 

Naast het inkopen, verzorgt de RIS aanvullende inkoopdienstverlening zoals het beheer van primaire inkoopapplicaties en van inkoopportalen, het adviseren over complexe vraagstukken en het leiden van ontwikkelprojecten.