Waar staat de RIS voor?

De inkoopwereld is ingewikkeld. 
De inkoopwereld binnen het Rijk is ingewikkeld.

We hebben anno 2020 onder andere CDI-offices, IUC’s, SIC’s, Categoriemanagement, ICIA, ICBR en vak- IC’s. We werken met een Rijksinkoopregister, DigiInkoop (of niet meer), Tenderned (of deels niet meer), CTM etc. Tel daar wetgeving en de zich ontwikkelende interne beleidsregels en AR- en ADR-interpretaties bij op. Het is een ingewikkelde opgave om in dit speelveld goed positie te kiezen en goed je werk te doen. 

En kijk eens naar wat we 4 jaar geleden nog niet wisten. Block chain was toe nog vrijwel onbekend. Een stikstofcrisis hadden we niet. En de kennis van dat moment was dat de categorieherindeling al 2 jaar geleden had plaatsgevonden. Om maar een paar zaken te noemen. Stippen op de horizon zetten we niet. Dat is iets uit de vorige decennia. We kijken steeds met de kennis van dat moment hoe de toekomst eruitziet, en nemen dan in het hier en nu verstandige beslissingen. 

Een ingewikkelde opgave met een complexe omgeving.

Toch hebben we als RIS eigenlijk maar één echte eenvoudige opgave

Beeld je een mooie toekomstige wereld in:

  • De klimaatproblemen en afval-/grondstofvraagstukken zijn opgelost, en onze inkoop draagt daaraan bij
  • We hebben een inclusieve samenleving waar iedereen aan het werk is, en onze inkoop draagt daaraan bij
  • Nederlandse leveranciers zijn innovatief, zorgen voor werkgelegenheid en verdienen een gezonde boterham, en onze inkoop draagt daaraan bij

Met dit beeld voor ogen kunnen we in elk inkooptraject voor, tijdens, en na de contractering, verstandige afwegingen maken. 

Benader die toekomstige wereld als een ecosysteem

En nee: het zal niet altijd even eenvoudig zijn. We richten ons daarom ook op de omgeving met vragen als: Kan ik wat voor jou betekenen? Kan jij wat voor mij betekenen? Kunnen we wat voor elkaar betekenen?

Met voldoende juiste hulp zijn we zeker in staat om het samen eenvoudig te maken en voor elkaar te krijgen. 

Net zoals in een ecosysteem.