Tenderboard

In een tenderboard organiseren we samen tegenspraak op inkooptrajecten door het bijeen brengen van interne en externe deskundigheid.  De tenderboard toetst en adviseert vooraf de strategische keuzes in sourcing- en inkooptrajecten. Dit leidt tot het vergroten van de kwaliteit van de aanbestedingen, maar ook tot het beteugelen van de risico’s van ongewenste aanbestedingsuitkom­sten en uitloop in de doorlooptijd. De tenderboard adviseert op het gebied van weging en prioritering bij conflicterende doelstellingen en houdt meer rekening met de (on)mogelijkheden in de markt.

Leden Tenderboard

  • Siep Eilander (voorzitter) – voormalig plv DG bij ministerie van BZK, voorzitter NEVI
  • Jan Telgen – emeritus hoogleraar inkoopmanagement & besliskunde
  • Huib van Romburgh – juridisch adviseur ministerie van EZK, hoogleraar aanbestedingsrecht aan de Rijksacademie Groningen
  • Hilly Buyne- Portfoliomanager ICT, programmacoördinator Samenwerking Rijk en ICT bedrijfsleven bij het ministerie van BZK
  • Roos Wijman – Interim directeur Inkoop Defensie Materieel Organisatie
  • Harold Thijssen – CPO office Nationale Politie
  • Jan Veringa - Directeur Wetgeving en Juridische Zaken bij het ministerie van OCW
  • Theo van der Linden - Directeur VdLC

De commissie van experts komt maandelijks bij elkaar.

Contact

Voor meer informatie kun je contact opnemen met secretaris Tom Grubben en Edmee Schreuders.