André Nijdam: Contractmanager RIS én Inkoop reservist bij Defensie

De mogelijkheid om in een andere omgeving jouw kennis en vaardigheden in te zetten, zonder dat sprake is van een arbeidsovereenkomst of ZZP-constructie? André Nijdam, Contractmanager Categoriemanagement Vervoer en Verblijf bij de RIS, greep die kans met beide handen aan.

André Nijdam
André Nijdam

Koninklijke Militaire Academie

Daar stond ik dan met opgeheven hoofd voor de Henricuspoort, de entree van het kasteel van de Koninklijke Militaire Academie in Breda. De Henricuspoort staat symbool voor de poort naar een officierscarrière bij de Landmacht, Luchtmacht of Marechaussee. Het is de poort naar nieuw leiderschap, naar militaire bekwaamheid en strategie, naar kameraadschap voor het leven en een avontuur dat niet voor iedereen is weggelegd.

Initiële Opleiding voor Reserve Officieren (IRO)

De poort is ook het aanvangspunt van de Initiële Opleiding voor Reserve Officieren. Deze opleiding, die je volgt na het voltooien van je militaire basis opleiding (Algemene militaire opleiding Reservisten Basis (ARB)), staat hoofdzakelijk in het teken van leiderschapsvaardigheden, maar ook onderwerpen als militair recht, humanitair oorlogsrecht, militaire ethiek, gesprekstechnieken en nationale operaties worden behandeld. Op vrijdag 4 december ronde ik samen met 13 andere toekomstige reserveofficieren de IRO met succes af. Uit handen van plv. Inspecteur reservepersoneel Koninklijke Landmacht Kolonel Fulco Stallmann ontvingen wij het certificaat op deze bijzondere locatie.

Inkoop reservist

Met het werk als reservist draag je bij aan het functioneren van de krijgsmacht. Deze maatschappelijke overweging was voor de NEVI aanleiding om samen met de Defensie Materieel Organisatie (DMO) een proefproject voor inkopers te ontwikkelen: Project Inkoop Ondersteuning Defensie (PRIO). Met het certificaat op zak ben ik één van de eerste ‘gekwalificeerde’ PRIO-reservisten. Het feit dat ik ruim voor aanvang van de IRO al aan de slag kon bij DMO is het bewijs dat er een behoefte is aan reservist-inkopers.

Win-win situatie

Inkopers bij de overheid en het bedrijfsleven beschikken over kennis en kunde die Defensie goed kan gebruiken. Andersom doen reservisten tijdens hun inzet en opleiding bij de krijgsmacht kennis en ervaring op die ook in hun dagelijkse werk goed van pas komt. Dus een win-win situatie, ook voor de ‘civiele’ organisatie waar ik werk. De RIS is flexibel en biedt mij ook de ruimte en medewerking om mijn kennis en ervaring in te zetten op plekken waar het nodig is. Een hybride manier van werken, die zowel goed is voor de organisatie zelf, als voor mij als medewerker. Nog een mooie bijval. Ik draag als reservist-inkoper bij aan een adaptieve krijgsmacht: een organisatie die zich snel aanpast aan veranderende omstandigheden. Het maakt de krijgsmacht veel flexibeler en mede daardoor toekomstbestendig.

Meer informatie?

Kijk in de brochure op de website van Defensie over reservist bij de Rijksoverheid.

Heb je interesse in de functie van reservist-inkoper?

Neem dan gerust contact op met Defensie via PRIO@mindef.nl.